Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Soo dhawada!

Soo dhawada!
 
Iskuuladka Dadwaynaha Bloomington wuxuu doonaya in uu idin diyaariyo cawinaad intifac ama khayraad online leh oo loogu talagalay qosaska ku hadla luuqada afka Somaliga.
Hada ayuu asaasmaya website-kan wuuna sii kobci doona.
 
Hadii aad qabto wax su’aal ah fadlan lasoo xariir:
 
Safia Abdirahman
Equity Specialis, Somali
Sabdirahman@isd271.org
Main Phone: 952-681-6410


Fadumo Hassan
Equity Specialist, Somali
fhassan@isd271.org
Monday- Thursday
952-806-8976
Friday
951-681-6413
Early Childhood  Pond, South Wood, Jefferson, Olson Middle and Olson Elementary


Khalid Omar
Equity Specialist, Somali
komar@isd271.org
Main office
952-681-6588

Ama soo wac:
Qadka/Line Gargaarka Luuqadaha : 952-681-6412
 

Link to Peachjar Newsletter