Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Ghi Danh học Mẫu Giáo

Các Trường Công Lập Bloomington, chuẩn bị cho việc chuyển bước lên bậc đại học hay hướng nghiệp khởi đầu ngay hôm nay.
 
Phương pháp tiếp cận riêng từng cá nhân được áp dụng hầu giúp phát triển sớm nhận thức và tiền kỹ năng tập đọc khi các em bắt đầu học mẫu giáo tại một  trong những trường tiều học ở Bloomington. Các lớp học mẫu giáo được trang bị với những công cụ kỹ thuật, kể đến bảng trắng đa dụng tương tác  và iTouches để hỗ trợ việc học tập.  Việc học luôn dưới hình thức chú trọng thực hành và tạo niềm vui.  Hãy ghi danh mẫu giáo củng tham gia với chúng tôi ở trường trong khu vực quý vị và xem lý do tại sao Bloomington tiên phong trên toàn tiểu bang về giáo dục mầm non.
 

Tiến trình Ghi Danh

Trường ở khu vực quí vị hoặc trường học cộng đồng (Hillcrest) sẽ gởi văn kiện ghi danh bắt đầu vào giữa tháng Giêng cho các các gia đình cư ngụ ở Bloomington có con em đủ tuổi đi học mẫu giáo.  Xin vui lòng xem  qua văn kiện này hầu tiếp nhận những thông tin quý vị cần đến để hoàn tất thành công ghi danh con em mình vào lớp mẫu giáo cho niên học 2012-13.
 
Khi quý vị chuẩn bị ghi danh mẫu giáo, xin vui lòng lượt qua tiến trình sau đây:
• Cần phải có Giám Định Vỡ Lòng vì đây là yêu cầu của Tiểu Bang Minnesota.  Nếu con em quý vị chưa làm giám định này ở Trung tâm Vỡ Lòng Pond hay chương trình Head Start, xin gọi 952-681-6200 để lấy hẹn.
• Các chủng ngừa phải được cập nhật. Đây cũng bao gồm viêm gan loại B, Varivax (thủy đậu), DPT và bại liệt. Hãy sắp xếp thời gian tiêm chủng cho con em quý vị nếu hồ sơ chủng ngừa chưa hoàn tất. Thông tin này sẽ nộp cho nhà trường khi ghi danh học mẫu giáo vào tháng Hai. Ngoài ra, giấy chứng nhận khai sinh của con quý vị cũng cần thiết khi ghi danh.
• KinderPlus là sự chọn lựa dành cho các bậc phụ huynh mong muốn cho con em mình học trọn ngày. Giáo trình hòa nhập giữa mẫu giáo nửa ngày với nữa buổi kia là phần giữ trẻ trao dồi do cùng các giáo chức có bằng cấp sư phạm ở buổi sáng và buổi chiều. KinderPlus tạo giáo trình giảng dạy tương tự với chương trình học nửa ngày truyền thống nhưng trao dồi hơn nhờ tăng thêm thời gian cho các hoạt động . Ngân quỹ của tiểu Minnesota chỉ tài trợ Mẫu Giáo nữa buổi, phụ huynh phải trả thêm một khoản phí hàng tháng cho KinderPlus. Lệ phí hàng tháng hiện nay là $ 390 cho mỗi tháng trong vòng tám tháng cộng với một lệ phí một lần ghi danh là $ 390.
 

Đăng Ký Mùa Hè

Nếu quý vị muốn đón nhận  thông tin về ghi danh cho con em quý vị từ mẫu giáo đến lớp 5, xin vui lòng liên lạc với cô Brenda Wibbens tại Trung tâm Học Khu Giáo dục tại 952-681-6478 hoặc bwibbens@bloomington.k12.mn.us                                                                                                                            
Link to Peachjar Newsletter

district Events