Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Khi Con Em Quý Vị Bị Bịnh

Sức khỏe rất quan trọng hầu giúp thành công trong học tập. Hãy suy xét các thông tin theo đây hầu có quyết định chính chắn về việc có nên cho con em mình đi tới trường hay không .
 

Con em của tôi có nên nghĩ ở nhà hay không?

Phụ huynh và học sinh thường xuyên có những thắc mắc về việc khi nào thích hợp nhất để cho các em nghĩ ở nhà vì lý do sức khỏe.  Xin vui lòng giữ con em mình nếu các em có những triệu chứng...
 
• bị nóng 100 độ hoặc cao hơn trong 24 giờ qua
• bị nôn mửa hoặc tiêu chảy trong vòng 24 giờ qua
• mới bị ban sởi hay tình trạng chưa được chẩn đoán
• mắt bị sưng húp
• căn bệnh nặng như mệt mỏi bất thường, ho liên tục, và khó thở
• trong người khó chịu và cần nghĩ ở nhà để dưỡng bịnh
 
Xin vui lòng liên lạc với văn phòng y tế trường nếu quý vị có thắc mắc.
 

Liên lạc với phụ huynh hay người giám h

Nếu con quý vị bị bệnh ở trường và cần về nhà dưỡng sức, giáo chức Y Tế sẽ cố gắng liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ có tên tờ liệt kê sức khỏe và thông tin lúc khẩn cấp.
•Sẽ gọi người có tên để liên lạc lúc khẩn cấp trong tờ liệt kê sức khỏe và thông tin lúc khẩn nếu trường hợp không thể liên lạc được với phụ huynh hoặc người giám hộ được.
• Con em của quý vị sẽ không được phép rời khỏi trường với bất cứ người nào khác hơn ngoài trừ những người được liệt kê trong tờ liệt kê sức khỏe và thông tin lúc khẩn cấp.
• Con em của quý vị sẽ không được phép rời khỏi trường cho đến khi chúng tôi liên lạc với người nhà của quý vị.
• Trường sẽ gọi 911 nếu trong trường hợp khẩn cấp. Trường sau đó sẽ cố liên lạc với phụ huynh hoặc người giám hộ có tên liệt kê  trong tờ liệt kê sức khỏe và thông tin lúc khẩn cấp.
 
Nếu con của quý vị có qua quá trỉnh chuẩn đoán vì bịnh tình, xin vui lòng liên lạc với văn phòng sức khỏe của trường để thông báo khi nào các em sẽ có thể trở lại trường.
 

Các Trường Hợp Truyền Nhiễm

Xin vui lòng tham khảo cẩm nang Các Bệnh Truyền Nhiễm Trong Lãnh Vực Nhà Trẻ & Học Đường để biết thêm thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe và phẩu thuật hướng dẫn cho các loại bịnh truyền nhiễm như là...
• viêm họng
• ho gà
• binh ngoài da
• thủy đậu
• bịnh ban đỏ cấp tính
• nhiều bịnh tình khác
 

Thông Báo Vắng Mặt

Vắng mặt phải được thông báo cho nhà trường để được ghi vào vắng mặt có phép. Thông báo vắng mặt mỗi ngày cho con em mình khi các em bị binh bằng cách gọi đường dây điểm danh của trường.  Xin nói rỏ tên họ của con em mình, giáo chức/ khối lớp và lý do của vắng mặt.   Nếu các em bị bệnh, xin báo cáo các triệu chứng và/hoặc bất kỳ các bịnh tình truyền nhiễm đã qua quá trình chuẩn đoán.
 
Xin vui lòng liên lạc với Văn phòng Sức Khỏe của Trường nếu con em quý vị bị bất kỳ thương tích hay bệnh tật cần thay đổi ngày trở lại trường của các em.
 
Một khi nhà trường không nhận được thông báo về sự vắng mặt khi con em không đến trường được, trường học sẽ liên lạc với số điện thoại nhà được liệt kê trong tờ Thông Tin Lúc Khẩn Cấp  hầu trao đổi với người đại diên phụ huynh hay để lại tin nhắn để biết về sự vắng mặt này.
 

Đường Dây Thông Báo Vắng Mặt

 
TRƯỜNG HỌCSĐIỆN THOẠI
Cộng Đồng Hillcrest(952) 681-5302
Tiểu Học Indian Mounds(952) 681-6002
Normandale Hills(952) 806-7002
Tiểu Học Oak Grove y(952) 681-6802
Tiểu Học Olson(952) 806-8802
Poplar Bridge(952) 681-5402
Ridgeview(952) 806-7102
Tiểu Học Valley View(952) 681-5702
Tiểu Học Washburn(952) 681-5502
Tiểu Học Westwood(952) 806-7202
Cấp Hai Oak Grove(952) 681-6602
Cấp Hai Olson(952) 806-8602
Cấp Hai Valley View(952) 681-5802
Cấp Ba Jefferson(952) 806-7602
Cấp Ba Kennedy(952) 681-5002

Link to Peachjar Newsletter

district Events