Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Văn Phòng Thực Phẩm

Văn Phòng Thực Phẩm của các Trường Công Lập Bloomington tiên phong trong việc phục vụ các bữa ăn dinh dưỡng, mỗi trường đều có phục vụ bữa ăn sáng và trưa mỗi ngày. Hằng ngày, nhà bếp của chúng tôi cung cấp và phục vụ hơn 2, 000 phần ăn sáng và 7,000 phần ăn trưa cho học sinh và giáo chức trong tất cả các trường học của chúng tôi.
 
Thực đơn được in ra hằng tháng cho các lớp từ Mẫu Giáo- Lớp 8. Thông tin này được gửi cho tất cả các trường, cũng có sẵn qua mạng cáp B-Link, văn phòng Thực Phẩm của học khu và trên trang mạng này.
 
Bản phân tích danh mục các chất dinh dưỡng cung cấp hàng tháng được in trên thực đơn của mỗi tháng. Các thành phần dinh dưỡng thường vượt trội qua qui định của USDA và hạn chế lượng calo từ các chất béo. Thực đơn của chúng tôi được duyệt qua hàng tháng bởi do chuyên gia dinh dưỡng.
 
Ăn sáng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho các học sinh sức khỏe cho việc học.  Ăn sáng, ở nhà hay ở trường, đã được chứng minh là có hiệu quả tích cực cho các thành tích học tập.  Buổi ăn sáng thường được phục vụ từ 20 đến 30 phút trước khi giờ học bắt đầu . Các học sinh hội đủ điều kiện cho bữa ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá cũng được bữa ăn sáng miễn phí.
 

Điu L USDA

Chiếu theo luật Liên Bang và chính sách của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cơ quan này nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia , giới tính, tuổi tác hay khuyết tật. (Không phải tất cả các ngăn cấm này áp dụng cho tất cả các chương trình.)
 
Nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử, xin viết thư đến:
USDA, Giám đốc Văn phòng các Quyền Dân Sự
1400 Independence Avenue SW
Washington, DC 20250-9410
 
Hoặc gọi số (800) 795-3272 hoặc (202) 720-6382 (TTY ).
 
USDA cơ quan tạo cơ hội làm việc bình đẳng
 

Liên Lc

Địa chỉ văn phòng
Trung tâm Học Khu
Gởi tới: Văn Phòng Thực Phẩm
1350 W. 106 St
Bloomington, MN 55431
Điện thoại: 952-681-6570
Fax: 952-681-6571
Link to Peachjar Newsletter

district Events